EPBD

EPBD: De essentie

In een tijdperk waarin duurzaamheid en energie-efficiëntie centraal staan, vormt de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) een cruciaal instrument in het streven naar een groenere en gezondere leefomgeving. In dit blog vertellen we je alles over de essentie van EPBD en lichten we toe waarom deze richtlijnen zo belangrijk zijn voor de bouwsector en onze toekomst.

Wat is EPBD?

De Energy Performance of Buildings Directive, kortweg EPBD, zijn Europese richtlijnen die als doel hebben om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren. Deze richtlijnen zijn ingevoerd in 2002, herzien in 2010 en 2018, en leggen de basis voor de bevordering van energie-efficiënte gebouwen binnen de Europese Unie.

Belangrijkste doelen van EPBD:

1.     Energieprestatiecertificaten (EPC)

EPBD eist dat gebouwen een Energieprestatiecertificaat hebben, waarin de energie-efficiëntie van het gebouw wordt beoordeeld. Dit certificaat geeft potentiële kopers en huurders inzicht in de energieprestaties van het gebouw en moedigt eigenaren aan om energiebesparende maatregelen te nemen.

2.     Bijna energie neutrale gebouwen (BENG)

EPBD streeft naar de ontwikkeling van bijna energie neutrale gebouwen (BENG) tegen 2050. Dit houdt in dat gebouwen zeer weinig energie verbruiken en dat het resterende verbruik wordt gecompenseerd door hernieuwbare energiebronnen. Denk hierbij aan energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa.

3.     Regelmatige inspecties van verwarmingssystemen en airconditioning

De richtlijn verplicht landen om regelmatige inspecties van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen uit te voeren. Dit draagt bij aan het waarborgen van een efficiënt energiegebruik en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Waarom is EPBD belangrijk?

1.     Energie-efficiëntie vermindert koolstofvoetafdruk

Door de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, draagt EPBD bij aan het verminderen van de koolstofvoetafdruk van de bouwsector. Dit is essentieel in de strijd tegen klimaatverandering.

2.     Lagere energiekosten

Energiezuinige gebouwen leiden tot lagere energiekosten voor eigenaren en bewoners. EPBD spoort aan tot investeringen in energiebesparende technologieën, wat op lange termijn financiële voordelen opleveren.

3.     Verbetering van de luchtkwaliteit en gezondheid

De richtlijn bevordert de verbetering van de luchtkwaliteit en de algehele gezondheid van mensen in de gebouwen bewoners door het verminderen van het energieverbruik en het gebruik van schone energiebronnen.

Slimme technologieën en automatisering

Met EPBD worden slimme technologieën en automatisering aangemoedigd om de energieprestatie van gebouwen te optimaliseren. Dit omvat het gebruik van slimme thermostaten, verlichtingsregelingen en geavanceerde gebouwenbeheersystemen die het energieverbruik nauwlettend volgen en beheren.

Impact op de bouwsector en vastgoedwaarde

De implementatie van EPBD heeft een aanzienlijke impact op de bouwsector en de waarde van vastgoed. Gebouwen met hogere energieprestaties kunnen niet alleen kostenbesparend zijn voor eigenaren, maar ze worden vaak ook als waardevoller beschouwd op de vastgoedmarkt.

Renovatie als aanjager voor verandering

EPBD legt sterk de nadruk op het gebruik van energie-efficiënte systemen bij renovaties. Wanneer gebouwen worden gerenoveerd, is het een uitgelezen kans om energiezuinige technologieën te implementeren. Dit draagt niet alleen bij aan lagere energiekosten, maar vermindert ook de ecologische voetafdruk van het gebouw.

De weg vooruit

De implementatie van EPBD is van vitaal belang voor het behalen van de gestelde doelen. Dit omvat het aannemen van nationale wetgeving, het stimuleren van bewustwording bij vastgoedeigenaren en het bevorderen van de samenwerking tussen de publieke en private sector.

In het streven naar een duurzame toekomst is de essentie van EPBD niet te onderschatten. Het is een krachtig instrument dat de bouwsector aanzet tot het nemen van verantwoordelijkheid voor de impact op het milieu. Door te investeren in energie-efficiënte gebouwen, bouwen we niet alleen aan duurzame structuren, maar ook aan een leefbare planeet voor toekomstige generaties.

EPBD en Klimaatbalans

Nederland voldoet aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD) door verplichte keuringen uit te voeren. Deze richtlijn verplicht EU-landen om maatregelen te treffen ter verbetering van de energieprestatie van gebouwen. Klimaatbalans is gecertificeerd om deze keuringen uit te voeren en biedt deze service aan. Wil je meer weten over deze service of wil je hier gebruik van maken? Bekijk onze website of neem contact met ons op, wij helpen jou graag!