epbd- Energieprestatie

Dit betekent de nieuwe wetgeving EPBD voor jouw bedrijf!

De Europese Energy Performance of Building Directive, ook wel bekend als EPBD, is een cruciale wetgeving die tot doel heeft de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. EPBD III is de derde herziening van deze richtlijn en legt specifieke systeemeisen vast voor de energieprestatie van technische bouwsystemen. Dit omvat het vereisten met betrekking tot energieprestatie, dimensionering, installatie, inregeling en instelbaarheid van systemen voor ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater en ingebouwde verlichting. Klimaatbalans legt uit waar jij rekening mee moet houden en welke informatie voor jou van toepassing is.  

Wat is de EPBD wetgeving precies? 

In Nederland is EPBD III op 10 maart 2020 geïmplementeerd. Dit betekent dat gebouweigenaren en- beheerders moeten voldoen aan deze nieuwe eisen om te zorgen voor een energiezuinige en duurzame gebouwde omgeving. Deze wetgeving is van toepassing op zowel nieuwe als bestaande gebouwen. Het doel ervan is om de energie-efficiëntie te verbeteren, het energieverbruik te verminderen en de overgang naar hernieuwbare energiebronnen te versnellen.  

De belangrijkste onderdelen van EPBD III 

  1. Energieprestatie-eisen: De energieprestatie van technische bouwsystemen wordt beoordeeld aan de hand van de berekende primaire fossiele energie ten opzichte van de netto behoefte. Deze eisen zijn uitgedrukt in systeemrendementen en omvatten parameters. Voorbeelden hiervan zijn: ruimteverwarming, ruimtekoeling, ventilatie, warm tapwater en verlichting.  
  2. Digitale rekentool: Om voldoen aan de energieprestatie-eisen, is er een digitale rekentool ontwikkeld. Deze tool helpt bij het berekenen van de energieprestatie van technische bouwsystemen biedt inzicht in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. 
  3. Controle en documentatie: EPBD III vereist dat de energieprestatie van technische bouwsystemen wordt gecontroleerd en gedocumenteerd bij installatie, vervanging of verbetering. Deze documentatie moet worden verstrekt aan de gebouweigenaar en voldoen aan specifieke vereisten zoals vastgelegd in de richtlijn.  
  4. Zelfregulerende apparatuur: De richtlijn vereist het gebruik van zelfregulerende apparatuur voor het beheren van de tempratuur in verblijfruimtes. Deze apparatuur past automatisch de verwarmings- en koelingsoutput aan op basis van binnentemperatuur en andere parameters.  
  5. Gebouwautomatiserings- en controlesystemen: Uit utiliteitsgebouwen met verwarmings- of airconditioningssystemen met een vermogen van meer dan 290 kW zijn gebouwautomatiserings- en controlesystemen vereist vanaf 2026. Deze systemen helpen bij het monitoren en optimaliseren van het energieverbruik en dragen bij aan een efficiënter gebouwbeheer.  

Welke EPBD wetgeving is voor jou van toepassing? 

De EPBD wetgeving is van belang voor diverse partijen in de bouwsector. Overheden zijn verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van deze richtlijnen om nationale energiedoeltellingen te behalen. Bouwbedrijven moeten ervoor zorgen dat gebouwen voldoen aan energieprestatie-eisen bij het ontwerp en de renovatie. Gebouweigenaren en vastgoedbeheerders moeten regelmatig controleren en onderhoud uitvoeren om aan de EPBD te voldoen. Energieadviseurs en technische experts spelen een belangrijke rol bij het adviseren en begeleiden van gebouweigenaren om aan de EPBD te voldoen. Deze wetgeving heeft tot doel de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en duurzaamheid in de bouwsector te bevorderen.  

Wat Klimaatbalans voor jou kan betekenen!  

Klimaatbalans begrijpt het belang van EPBD III en het naleven ervan. Om die reden bieden wij expertise en oplossingen om bedrijven te helpen om aan deze eisen te voldoen. Als ervaren specialisten op het gebied van klimaatbeheersing en energie-efficiëntie, kunnen wij jou adviseren, ontwerpen, installeren en onderhouden van technische bouwsystemen die voldoen aan de strengste normen en tegelijkertijd comfort, duurzaamheid en kostenbesparingen bieden.  

Kies voor Klimaatbalans  

Door te kiezen voor Klimaatbalans als partner, kunnen bedrijven erop vertrouwen dat ze voldoen aan alle wettelijke vereisten en profiteren van geoptimaliseerde gebouwprestaties op lange termijn. Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het naleven van EPBD III en het realiseren van een energie-efficiënte en duurzame toekomst.  Ook zijn we te volgen op social media: Instagram Facebook LinkedIn