EPBD – Energieprestatie Gebouwen

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is een Europese richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen. Deze richtlijn omvat tal van maatregelen om gebruikers/eigenaren van gebouwen bewust te maken van het energiegebruik van hun gebouwen en stimuleert hen tot het treffen van maatregelen om energie te besparen.


Maatregelen energieverbruik

Voorbeelden hiervan zijn de energielabels voor gebouwen, de vrijwillige CV-keuring en voor onze sector de verplichte aircokeuring. De verplichte aircokeuring omvat een 5-jaarlijkse keuring van een airconditioningsinstallatie met betrekking tot energieprestaties door een gecertificeerd inspecteur.

klimaatbalans

Kostenbesparing

Voor u als gebouwbeheerder levert dit belangrijke voordelen op na het nemen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen: kostenbesparing door minder energieverbruik en meer comfort voor de gebruikers van uw gebouw door een optimaal werk- en verblijfsklimaat. Na het nemen van de voorgestelde energiebesparende maatregelen bespaart u al snel 10% tot 30% op de jaarlijkse energiekosten. De kosten voor een keuring zijn daardoor snel terugverdiend. Bovendien heeft u 5% tot 35% minder kans op storingen.

EU verplichte keuring

Met deze verplichte keuring geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD). Deze richtlijn verplicht EU landen om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren.

Klimaatbalans is gecertificeerd voor het uitvoeren van deze keuringen en biedt u deze graag aan.