epbd- Energieprestatie

EPBD is de praktische gids voor commerciële gebouweigenaren

Als gebouweigenaar  van de EPBD Energieprestatie sta je voor vele uitdagingen, variërend van het handhaven van een comfortabel binnenklimaat tot het voldoen aan de steeds strenger wordende regelgeving op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Eén van de belangrijkste regelgevingen waar jij, als gebouweigenaar, mee te maken krijgt is de EPBD. Dit staat voor de Europese Richtlijn voor Energieprestaties van Gebouwen. In deze tekst zullen we een praktische gids bieden voor gebouweigenaren om te begrijpen wat de EPBD inhoudt, hoe deze van invloed is op jouw gebouw en welke stappen je kunt nemen om te voldoen aan deze richtlijn. Wil jij hier meer over weten? Lees dan verder! 

Wat is EPBD? 

EPBD is een Europese richtlijn die als doel heeft de energieprestaties van gebouwen te verbeteren en het energieverbruik te verminderen. De richtlijnen werden voor het eerst aangenomen in 2002 en is sindsdien herzien en bijgewerkt om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften en uitdagingen op het gebied van energie-efficiëntie en klimaatverandering. EPBD legt een reeks eisen en normen vast waaraan gebouwen moeten voldoen om de energie-efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen. 

Hoe beïnvloedt EPBD jouw gebouw? 

Als gebouweigenaar heeft EPBD invloed op verschillende aspecten van jouw gebouw, waaronder de energieprestaties, de verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen, de isolatie en de luchtdichtheid. De richtlijnen stellen minimumeisen vast voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen die worden gerenoveerd. Daarnaast worden er eisen gesteld voor de inspectie en certificering van gebouwen om te controleren of ze voldoen aan de gestelde normen. 

Praktische stappen voor gebouweigenaren 

Als gebouweigenaar zijn er verschillende praktische stappen die je kunt nemen om te voldoen aan de eisen van de wetgeving en de energieprestaties van jouw gebouw te verbeteren: 

  1. Energie-audits en certificering: Laat een energie-audit uitvoeren om de energieprestaties van jouw gebouw te evalueren en identificeer zo mogelijke verbeteringen. Zorg ervoor dat jouw gebouw voldoet aan de vereisten voor inspectie en certificering volgens de Europese wetgeving. 
  2. Verbetering van de isolatie: Investeer in hoogwaardige isolatie om warmteverlies te verminderen en de energie-efficiëntie van jouw gebouw te verbeteren. Verbeterde isolatie helpt ook om de thermische behaaglijkheid te verhogen en het comfort van de gebruikers te verbeteren. 
  3. Upgrades van verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen: Overweeg het upgraden van verouderde verwarmings-, koelings- en ventilatiesystemen naar energiezuinige modellen die voldoen aan de eisen van EPBD. Moderne systemen maken gebruik van geavanceerde technologieën om het energieverbruik te optimaliseren en de operationele kosten te verlagen. 
  4. Gebruik van hernieuwbare energiebronnen: Onderzoek de mogelijkheden voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of geothermische energie. Zo kan je de energie-efficiëntie van jouw gebouw verder verbeteren en je ecologische voetafdruk verkleinen. 
  5. Regelmatig onderhoud en monitoring: Zorg voor regelmatig onderhoud en monitoring van jouw gebouw en klimaatbeheersingssystemen om ervoor te zorgen dat ze optimaal presteren en blijven voldoen aan de eisen van EPBD. Door proactief te zijn en potentiële problemen vroegtijdig aan te pakken, kan je onnodige energieverspilling voorkomen en de levensduur van jouw systemen verlengen. 

EPBD bij Klimaatbalans 

EPBD zijn richtlijnen die gebouweigenaren motiveren om de energieprestaties van hun gebouwen te verbeteren en bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Als gebouweigenaar is het essentieel om op de hoogte te zijn van de eisen van EPBD en stappen te ondernemen om te voldoen aan deze richtlijnen. Door te investeren in energie-efficiënte maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, kan je niet alleen voldoen aan de eisen van EPBD, maar ook kosten besparen. Bij Klimaatbalans staan we klaar om gebouweigenaren te ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van EPBD en het realiseren van een energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie en advies. Ook zijn we te volgen op social media: Instagram Facebook LinkedIn