EPBD

EPBD richtlijnen voor onderhoud van systemen

De kwaliteit van de lucht die we inademen is enorm belangrijk, hierin spelen de richtlijnen van EPBD een cruciale rol. De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) richt zich voornamelijk op het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen, maar het omvat ook bepalingen met betrekking tot ventilatiesystemen en het onderhoud hiervan. EPBD heeft enkele indirecte implicaties over het onderhoud van ventilatiekanalen, waarbij nationale regelgeving en normen specifiekere eisen stellen met betrekking tot inspectie- en onderhoudsprocedures. Het is belangrijk voor gebouwbeheerders om lokale voorschriften en normen met betrekking tot ventilatiesystemen te raadplegen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende wetgeving en normen voor energieprestaties en luchtkwaliteit. Klimaatbalans is hierin een onmisbare partner, lees verder om te ontdekken wat Klimaatbalans voor jou kan betekenen!  

Wat is EPBD?  

EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive, een Europese richtlijn die het doel heeft de energieprestaties van gebouwen te verbeteren. In het kader van ventilatiesystemen zijn er enkele belangrijke aspecten van EPBD waarmee rekening gehouden moet worden.

De EPBD legt richtlijnen vast met betrekking tot de energieprestaties van gebouwen en de integratie van energiezuinige technologieën, waaronder ventilatiesystemen. Dit omvat eisen voor de energie-efficiëntie van ventilatiesystemen en de kwaliteit van binnen lucht in gebouwen. Specifiek voor ventilatiesystemen kunnen de eisen betrekking hebben op zaken als het vermogen van het systeem om een goede luchtkwaliteit te handhaven, energiezuinigheid van ventilatoren en filters, en de integratie van ventilatie met andere energiesystemen in het gebouw De exacte specificaties kunnen variëren afhankelijk van de herzieningen en implementaties van de EPBD in verschillende landen. Het is altijd goed om de specifieke nationale wetgeving en richtlijnen met betrekking tot EPBD en ventilatiesystemen te raadplegen voor de meest actuele informatie. Hierbij komt Klimaatbalans om de hoek kijken, wij kunnen jou helpen met deze vragen.

Eisen van EPBD 

In deze tekst lees je enkele eisen die EPBD stelt voor gebouwen.

  1. Energie-efficiëntie-eisen: EPBD stelt eisen aan de energie-efficiëntie van gebouwen, en ventilatiesystemen spelen een rol in het bereiken van deze efficiëntiedoelen. Regelmatig onderhoud van ventilatiekanalen is essentieel om ervoor te zorgen dat ze efficiënt blijven werken en voldoen aan de energieprestatiecriteria.
  2. Luchtkwaliteit: EPBD benadrukt het belang van goede luchtkwaliteit in gebouwen. Schone en goed onderhouden ventilatiekanalen dragen bij aan het handhaven van een gezond binnenklimaat door het verminderen van stof, allergenen en verontreinigende stoffen. Regelmatig onderhoud is nodig om de luchtkwaliteit te handhaven.
  3. Inspectie en Certificering: EPBD kan vereisen dat gebouwen periodiek worden geïnspecteerd en gecertificeerd op basis van hun energieprestaties. Tijdens deze inspecties kan de staat van ventilatiesystemen, inclusief ventilatiekanalen, worden beoordeeld. Gebreken of vervuiling kunnen aanleiding geven tot aanbevelingen voor onderhoud.
  4. Informatievoorziening aan Gebouwgebruikers: EPBD benadrukt de noodzaak om gebruikers van gebouwen te voorzien van informatie over het energiegebruik en de efficiëntie van technische systemen. Dit kan ook het verstrekken van informatie over onderhoudsprocedures voor ventilatiesystemen omvatten.

Ontdek hoe Klimaatbalans jou kan helpen! 

Klimaatbalans kan verschillende adviezen geven aan gebouweigenaren met betrekking op de richtlijnen en eisen van EPBD. Enkele onderwerpen waar wij jou bij kunnen helpen zijn: energie-audits en evaluaties, energie-efficiënte ventilatiesystemen, optimalisatie van de systemen, het delen van kennis rondom deze eisen en het adviseren op het gebied van duurzame gebouwen. Wij helpen jou graag verder! Dus waar wacht je nog op? Investeer in de gezondheid van je binnenklimaat en neem contact op met Klimaatbalans . Jouw gezondheid is het waard! Neem contact met ons op!  We zijn bereikbaar op 0348-434934 of via info@klimaatbalans.nl 

Volg ons op social media:  Instagram, Facebook en LinkedIn.