EPBD

EPBD III stimuleert verbeterende energieprestaties van gebouwen

De Europese Commissie heeft een ambitieuze stap gezet om de energiepresentatie van gebouwen te optimaliseren en het energieverbruik te verminderen. Deze strategie wordt in werking gezet door de derde editie van de Energy Preformance of Buildings Directive (EPBD). Dit is een richtlijn die focust op het stimuleren van een verbeterde energieprestatie binnen de Europese Unie. In dit artikel ontdek je de essentie van EPBD III, de energieprestatie-eisen, hoe deze de bouw- en woningsector beïnvloeden én hoe Klimaatbalans hierop inspeelt. Lees verder voor meer informatie.  

Energieprestatie-eisen en systeemeisen van EPBD 

EPBD III legt specifieke systeemeisen vast waaraan de verbetering van de energieprestatie van technische bouwsystemen moet voldoen. Deze richtlijnen zijn gericht op een breed scala aan belanghebbende, hier onder vallen: de woningcorporaties, gebouweigenaren, huurders, technische dienstverleners, bouwbedrijven, bouwmaterialenindustrie, installatiesector, netbeheerders, architecten en gemeenten.  

Deze energieprestatie hebben eisen vanuit het EPBD en omvatten:  

  1. Systeemeisen voor technische bouwsystemen: EPBD III adresseert systemen voor ruimteverwarming, ruimteverkoeling, ventilatie, warm tapwater, ingebouwde verlichting, gebouwautomatiseringssystemen en controlesystemen. De doelstelling is er om de efficiëntie van deze technische bouwsystemen te verhogen.  
  2. Documentatie van energieprestatie: Deze richtlijn benadrukt de noodzaak om de energieprestatie van technische bouwsystemen te documenteren. Een transparante registratie is belangrijk om de voortgang en naleving te waarborgen. 
  3. Zelfregulerende apparatuur: EPBD III bevat bepalingen voor zelfregulerende apparatuur die de tempratuur per kamer of per zone regelt. Dit draagt bij aan nauwkeurige en energiezuinige klimaatbeheersing.  
  4. Keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen: Systemen met een warmteopbrengst of koelvermogen van 70 kW of meer zijn onderhevig aan specifieke keuringsverplichtingen. Dit geldt ook als deze systemen gekoppeld zijn aan een ventilatiesysteem.  
  5. Laadinfrastructuur voor elektrische vervoer: EPBD III legt de verplichting op om laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen aan te leggen bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties. Ook bestaande grotere gebouwen moeten laadinfrastructuur installeren, zelfs zonder verbouwing.  

Smart Readiness Indicator (SRI) 

Een opmerkelijk aspect van EPBD III is de introductie van de Smart Readiness Indicator (SRI). Dit instrument evalueert of gebouwen geschikt zijn voor slimme toepassingen. Het benadrukt het belang van innovatieve technologieën en slimme oplossingen om de algehele prestaties van gebouwen te verbeteren.  

Onderverdeling vanuit SRI

Houdt rekening met:

  1. Systeemeisen technische bouwsystemen: Deze sectie richt zich op het optimaliseren van technische bouwsystemen voor de verwarming, de koeling, de ventilatie, het warm water, de verlichting en de automatisering.  
  2. Technische keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen: Voor systemen met een vermogen van 70 kW of meer zijn specifieke keuringen verreist, inclusief systemen gekoppeld aan ventilatiesystemen.  
  3. Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer: Deze verplichting houdt in dat gebouwen laadinfrastructuur moeten installeren bij nieuwbouw, grootschalige renovaties en bij bestaande grotere gebouwen. Zelfs zonder verdere verbouwingen.  

Datastelsel verduurzaming utiliteit (DVU) 

EPBD III gaat verder dan alleen eisen stellen; het moedigt ook praktische benaderingen aan om energiegebruik te meten en te optimaliseren. Het DVU biedt een tool om het werkelijke energieverbruik van gebouwen te evalueren en te vergelijken met andere structuren. Het delen van gebruiksdata met relevante partijen zoals energieadviseurs of aannemers, wordt hierdoor vereenvoudigd.  

Kom in contact met Klimaatbalans voor meer informatie 

Wij helpen jou verder!

EPBD III vertegenwoordigt een cruciale stap in de richting van duurzame en energie-efficiënte gebouwen in de Europese Unie. Door specifieke eisen en verplichtingen vast te stellen, bevordert het niet alleen de naleving van energieprestatiedoelen, maar stimuleert het ook innovatie in de bouwsector. Organisaties en individuen binnen de bouw- en woningsector worden aangemoedigd om de richtlijn zorgvuldig te volgen en te profiteren van de kansen die voortvloeien uit verbeterde energieprestaties. Bij vragen over de implementatie of implicaties van EPBD staat Klimaatbalans klaar om jouw deskundig advies te bieden.  Wil je hier meer over weten? Of heb je andere vragen? Kom in contact met Klimaatbalans en laten we samen ontdekken wat dit voor jou betekend.  

Bekijk ons Instagram -en LinkedIn account. 

Klimaatbeheersing