Hotels


Duurzaam klimaatsysteem biedt hotel grote economische voordelen


Een duurzaam hotel heeft niet alleen belangrijke ecologische waarde. Het aanbrengen van duurzame klimaattechnische voorzieningen levert ook grote economische voordelen op. In de exploitatie, door een lager energieverbruik. In de omzet, vanwege hogere scores in reviews op boekingssites. En op de balans, omdat er aantoonbare waardevermeerdering van het vastgoed heeft plaatsgevonden. Klimaatbalans denkt mee met u als investeerder, eindklant, adviseur of andere partners die betrokken zijn bij een nieuwbouwproject of transformatie van bijvoorbeeld een monumentaal pand naar een hotelfunctie.

Meer informatie

Meer informatie over onze duurzame klimaat systemen voor hotel en leisure? Neem contact met ons op!

Energieprestaties van maatwerk


Techniek draait nooit om de techniek zelf, maar om het comfort dat wordt gerealiseerd. Comfort voor hotelgasten betekent op de eerste plaats een aangename kamertemperatuur en prettig douchewater. Aangevuld met een fluisterstille werking en een gemakkelijk bedieningspaneel. Comfort van het hotelmanagement betekent een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de klimaatbeheersing, ondersteund door uitstekende garanties. Daarbij kunnen maatwerk en uiterst efficiënte energieprestaties uitstekend samengaan. Onder meer door geavanceerde mogelijkheden van onze warmtepompen om maximaal te differentiëren in koude en warmte per kamer of andere gebruiksruimte. Denk aan het restaurant (inclusief bar- of cafégedeelte) of wellnessvoorziening. Niet alleen omdat elke kamer een andere ligging ten opzichte van de zon heeft, maar simpelweg omdat elke gast eigen klimaatwensen heeft. Dankzij energie-uitwisseling via de Heat recovery system worden besparingen tot veertig procent bereikt.

Comfortabel hotelconcept


Los van de techniek ligt er in het ontwerp en uitvoering ook de uitdaging van een optimale bouwkundige inpassing. Klimaatbalans kijkt, denkt en rekent vrijblijvend mee als je dat als technisch adviesbureau of (adviserend) installateur op prijs stelt. Met bestekteksten, informatie over subsidies, snelle offertes, en complete systeemoplossingen. Zo beschikt ons speciale VRF-hotelconcept over units met de geringste inbouwhoogte. Omdat het systeem van slechts twee pijpen is voorzien, laten deze zich makkelijker weg werken zodat in de gangen geen ontsierend leidingwerk te zien hoeft te zijn. Zelfs niet in monumentale panden of geschakelde panden met niveauverschillen. Door te kiezen voor een gefaseerde installatie per verdieping, kan een hotel tijdens de renovatie operationeel blijven op alle andere verdiepingen. Bovendien vinden dankzij deze compartimentering eventuele onderhouds- en servicewerkzaamheden slechts lokaal plaats, zodat de overige delen van het hotel en zijn gasten geen overlast ervaren.