Sport


Integrale klimaatinstallatie voor de beste TCO


Sportaccommodaties kunnen nog een grote slag te maken in hun energiebesparing. Het gezamenlijke jaarlijks verbruik van de 12.000 gebouwen met sportbestemming bedraagt 228 miljoen m3 aardgas en 1 miljard kWh elektriciteit (Nuon/Vattenfall, 2014). Hierin zijn gymzalen en fitnesscentra nog niet eens meegerekend. Maar liefst tachtig procent van de gasrekening heeft betrekking op verwarming. Als installateur of adviseur kun je met een efficiënt en duurzaam klimaatsysteem een belangrijk verschil maken. Een verschil, dat vanwege het enorme aandeel van energiekosten in de exploitatie, vaak bij sportverenigingen de omslag betekent van rode naar zwarte cijfers.

Meer informatie

Meer informatie over onze duurzame klimaat systemen binnen de sportbranche? Neem contact met ons op!

Meest zuinige klimaatbeheersing


Ongeacht of je rechtstreeks bij een project wordt betrokken of via een aanbesteding, een succesvolle aanbieding bestaat op zijn minst uit twee elementen. Allereerst een absolute garantie voor comfort in verwarming, koeling en warm water. En ten tweede de meest aantrekkelijke total costs of ownership. Met onze uitgebreide serie all-electric warmtepompen van Mitsubishi Electric voor koelen en verwarmen (variërend van Mr. Slim tot City Multi), warm tapwater (variërend van Ecodan tot de CO2-warmtepomp) en ventilatie (zoals Lossnay en luchtbehandelingskasten) hebben we altijd de meest zuinige, duurzame en betrouwbare klimaatbeheersing voor sport en recreatie.