epdb

Wat is EPBD en waarom wordt het toegepast?

In een wereld waarin de klimaatverandering een steeds dringender probleem wordt, spelen gebouwen een cruciale rol. Ze zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het totale energieverbruik en de bijbehorende CO2-uitstoot. Om deze problemen aan te pakken en te streven naar meer energie-efficiënte gebouwen, heeft de Europese Unie de Energy Performance of Buildings Directive (epbd) aangenomen. In deze tekst zullen we dieper ingaan op wat EPBD precies is en waarom het wordt toegepast. 

Wat is EPBD? 

De Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is een Europese richtlijn. Het belangrijkste doel van EPBD is het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen in de Europese Unie. Het richt zich op zowel nieuwe gebouwen als bestaande gebouwen en legt de nadruk op de volgende belangrijke aspecten: 

 1. Energieprestatiecertificaten: EPBD vereist dat gebouwen een energieprestatiecertificaat hebben. Dit certificaat geeft informatie over de energie-efficiëntie van een gebouw en bevat aanbevelingen voor verbeteringen.
 2. Minimale energieprestatie-eisen: De richtlijn stelt minimale energieprestatie-eisen vast voor nieuwe gebouwen en grote renovaties. Deze eisen variëren afhankelijk van het type gebouw en de klimatologische omstandigheden.
 3. Technische systemen: Zo benadrukt het belang van efficiënte technische systemen, zoals verwarming, koeling, ventilatie, en warmwatervoorziening, in gebouwen.
 4. Regelmatige inspecties: Het vereist regelmatige inspecties van verwarmings- en airconditioningsystemen in gebouwen om ervoor te zorgen dat ze efficiënt werken.
 5. Informatie en bewustwording: Ook  moedigt lidstaten aan om campagnes te voeren om eigenaren en gebruikers van gebouwen te informeren over het belang van energie-efficiëntie.
 6. Openbare gebouwen: De richtlijn eist dat overheden het goede voorbeeld geven door ervoor te zorgen dat openbare gebouwen voldoen aan strenge energieprestatie-eisen.

Waarom wordt EPBD toegepast? 

EPBD wordt om verschillende belangrijke redenen toegepast, die allemaal bijdragen aan een duurzamere toekomst en de aanpak van klimaatverandering. 

 1.  Energiebesparing

Een van de meest voor de hand liggende redenen om EPBD toe te passen, is energiebesparing. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het totale energieverbruik in de Europese Unie. Door de energieprestaties van gebouwen te verbeteren, kan er worden bespaard op energiekosten. 

 1. Vermindering van CO2-uitstoot

Het verminderen van de CO2-uitstoot is van cruciaal belang voor het bestrijden van klimaatverandering. Door de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren, kunnen we de uitstoot aanzienlijk verminderen. Aangezien de meeste energie in gebouwen afkomstig is van fossiele brandstoffen.  

 1. Verbeterde luchtkwaliteit

Energie-efficiëntere gebouwen hebben vaak betere ventilatiesystemen, wat de luchtkwaliteit binnenshuis goed doet. Dit heeft directe voordelen voor de gezondheid en het welzijn van de bewoners van gebouwen. Bovendien kan een betere luchtkwaliteit leiden tot een hogere productiviteit en comfort. 

 1.  Verbeterde marktwaarde van gebouwen

Energie-efficiënte gebouwen hebben over het algemeen een hogere marktwaarde. Potentiële kopers en huurders zijn vaak bereid meer te betalen voor een gebouw met lagere energiekosten en een betere energieprestatie. Dit is een win-winsituatie voor eigenaren en gebruikers van gebouwen. 

 1. Minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen

Door de energie-efficiëntie te verbeteren, kunnen gebouwen minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dit vermindert niet alleen de impact van prijsschommelingen op energiemarkten, maar verhoogt ook de energieonafhankelijkheid en de nationale veiligheid. 

 1. Mondiale uitstraling

De EU, door EPBD toe te passen, laat zien dat ze serieus bezig is met het verminderen van de klimaatverandering. Dit kan een positief signaal zijn voor andere landen en regio’s om vergelijkbare maatregelen te overwegen en daardoor wereldwijde inspanningen voor klimaatmitigatie stimuleren. 

Klimaatbalans en EPBD

Bij Klimaatbalans zijn we toegewijd aan het volgen van de richtlijnen van de EPBD. We begrijpen de urgentie van het verbeteren van de energie-efficiëntie in gebouwen en het verminderen van de impact op het milieu. Door de EPBD-normen te omarmen en te implementeren, dragen we bij aan een duurzamere toekomst. Ons team staat klaar om onze expertise en diensten in te zetten om aan deze belangrijke doelstellingen te voldoen en de doelen van de EPBD waar te maken. Samen werken we aan een groenere, duurzamere wereld. Wil je hier meer over weten lees meer over EPBD op onze website. Bekijk ook ons Instagram -en LinkedIn account.

epbd